नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय नेपालगञ्ज, बाँके
बाँके

उदेश्य

  • व्यक्तिगत, संस्थागत, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाकाे विवरण चुस्त दुरुस्त राखी संरक्षण गर्ने ।
  • अनलाइन प्रविधि मार्फत सेवाग्राहीलाई चुस्त दुरुस्त र छिटो सेवा दिने ।
  • आधुनिक, विश्वसनीय, गुणस्तरयुक्त र वस्तुपरक भू-सूचना प्रणालीको कार्यान्वयन गर्ने ।
  • भूमि व्यवस्थापन कार्यलाई सेवामुखी एवम् सूचनामूलक बनाउने ।

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)