नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय नेपालगञ्ज, बाँके
बाँके

हाम्रो बारेमा

आफ्ना सेवाग्राहीलाई पारदर्शी रुपले छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्न आधुनिक विद्युतीय प्रविधि अवलम्वन गरी भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (Land Records Information Management System (LRIMS) संचालन गर्ने कार्यालय मध्ये एक कार्यालय यो पनि हो । मोठ श्रेस्ता र रोक्काको विवरण डिजिटाइज तथा माइग्रेशन गरी सो सम्बन्धी सूचना छिटो छरितो रुपमा सेवाग्राही तथा सरोकारवालाहरुलाई घरजग्गा सम्बन्धी सेवा अनलाइन मार्फत प्रदान गर्न २०७३ पाैष महिना बाट आंशिक रुपमा यस कार्यालयमा online सेवाको शुभारम्भ भएको हो । एकै पटक सबै गा. वि. स. र नगरपालीका क्षेत्रको सुविधा अनलाइन मार्फत दिन कठिनायी हुने महसुस गरी आंशिक रुपमा र  २०७४ श्रावण महिनाबाट विभागको निर्देशन अनुसार यस कार्यालयकाे कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सबै गा.वि.स. तथा नगरपालिकाहरुमा पूर्णरुपमा अनलाइनबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ ।

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)